“In een inspirerend organisatieklimaat gaan uw mensen vol AAN. Het verschil in meerwaarde tussen mensen die achtplussen of meer en anderen die -in de spaarstand- zesminnen of minder, is groot.”

Turn ON the positives!

HEFBOOM&VLIEGWIEL stropen hun mouwen op…

Wij bedenken, doen en maken alles wat nodig is
om u te helpen bij het bouwen van
een inspirerend organisatieklimaat
waarin uw mensen AAN Gaan en AAN Blijven.

Onze rol: die van uitvoerende regisseurs.

Als leiders van organisaties of een organisatieonderdeel heeft u ruimte nodig. Ruimte omhoog en vooruit om te ondernemen, vernieuwen, verbeteren, veranderen, groeien, pionieren, presteren. Je kunt niet zonder. Hoeveel mentale ruimte er is en hoe we bottom-line presteren wordt grotendeels bepaald door het vertrouwen, het zelfvertrouwen en het engagement van liefst al uw mensen in de organisatie. De communicatiekracht van uw leiderschap speelt hierin een cruciale rol. In een inspirerend organisatieklimaat gaan uw mensen vol AAN.

Het verschil in meerwaarde tussen mensen die achtplussen of meer en anderen die -in de spaarstand- zesminnen of minder, is groot. Gevoelsmatig, kwalitatief, relationeel, maatschappelijk. En rekenkundig, tot onder de streep, via meeropbrengsten en minderkosten.

Vitaal, buigzaam en veranderingsbereid. Positief, optimistisch en kansgericht. Bereid om te doen en helemaal te gaan voor de zaak...

Hier gaat het ons om.